مرواريد

2017-09-18

سنگ مرواريد (Pearl)

سنگ مرواريد (Pearl) ترکيب شيميايي سنگ مرواريد: – کربنات کلسيم (آراگونيت در لايه هاي خارجي) حدود 82-86 درصد – مواد صدفي 10-14 درصد- آب 2درصد – […]