تساوریت

2017-09-14

تساوریت – بازگشت‌ به‌ دوران‌ گذشته‌ ‌

تساوریت تساوریت‌ گارنت‌ گره‌ سولار “Garnet Grossulor سبز رنگی‌ است‌ که‌ تنها در آفریقا کشف‌ گردیده‌ و تا سال‌ ۱۹۸۰ دوران‌ موفقیت‌آمیزی‌ را پشت‌ سر نهاد. طی‌ این‌ دوره‌ تجار […]