درمان با سنگ کریستال کوارتز

آبسیدین
2017-09-12
تساوریت – بازگشت‌ به‌ دوران‌ گذشته‌ ‌
2017-09-14

درمان با سنگ کریستال کوارتز

درمان با سنگ کریستال کوارتز. حلقه اي از كريستال ها بعنوان عامل فعال كننده چاكراها . آيا مي توان اثر فعال كننده كريستال هاي كوارتز را افزايش داد ؟ بعبارت ديگر آيا مي توان بر قدرت كريستال افزود : بله ، براي اين منظور كريستال را پاكسازي و تبرك مي كنيم . چگونگي تقديس و تبرك كردن كريستال در فصل ششم آورده مي شود

اگر حمل يك كريستال كوارتز يا نگهداشتن آن در كف دستي كه گيرنده انرژي است برايتان مشكل و خسته كننده است ، آيا مي توان به جاي آن از انگشتري كه نگين كريستال دارد استفاده نمود ؟ در پاسخ بايد گفت : بله .

براي انجام اين كار كريستال را كاملاً پاكسازي مي كنيم ، يك كريستال تميز بيش از يك كريستال كثيف اثر فعال كننده دارد

كريستالي كه براي يك انگشتر به كار مي رود بايد كيفيت بسيار خوبي داشته باشد . اثر فعال كننده يك كريستال كوارتز 5/2 گرمي يا كمتر با كيفيت خيلي خوب يا حتي سنگهاي نيمه قيمتي كوچك با كيفيت خيلي خوب تقريباً با يك كريستال 100 گرمي كوارتز شفاف معمولي برابري مي كند

نكته مهم در اينجاست كه انگشتر مربوطه را به كدام انگشت خود كنيد . انگشت مورد نظر انگشت انگشتر است . دليل آن اينست كه هر انگشت با چاكرا يا چاكراهاي خاصي در ارتباط است . اگر انگشتر را در انگشت ديگري كنيد ممكن است چاكراهاي خاصي بيش از حد تحريك شوند و سرانجام بر اندامهاي حساسي كه با آن چاكراها در ارتباط هستند اثر منفي بگذارند . ممكن است كه اين انرژي به چاكراي تاج يا چاكراي قلب يا چاكراهاي ديگري برود كه اندامهاي حساسي از بدن را كنترل مي نمايد . اين موضوع مي تواند مشكلاتي را بدون هيچ ضرورت و دليلي براي سلامت فرد ايجاد نمايد . زماني كه يك انگشتر با جنس كريستال را در انگشت انگشتر خود مي كنيد ، انرژي آن ابتدا به دست و سپس بدون هيچ اثر منفي يا كمترين اثري به چاكراي گلو انتقال پيدا مي كند ، مگر در افرادي كه دچار پركاري تيروئيد هستند

– از چه سنگهاي كريستالي مي توان استفاده كرد ؟

برخي از سنگها عبارتند از : كوارتز شفاف ، ياقوت ارغواني ( نوع ارغواني سنگ كوارتز) ، كوارتز سرخ، تورمالين سبز و سنگهاي ديگر

– با داشتن كوارتز شفاف ، مي توانيد به بيماران خود پراناي سفيد يا پراناهاي رنگي بدهيد

– با كوارتز سرخ انرژي پرانائي اندكي رنگ صورتي به خود مي گيرد ، اين حالت براي درمان اختلالات رواني يا ناراحتي هاي جسمي كه منشاء رواني دارند مناسب است . انرژي پرانائي مربوطه نيز به آساني بوسيله بيمار هضم و سوخت ساز مي شود . از سوي ديگر ياغوت ارغواني نور بنفش يا بنفش الكتريكي از خود ساطع مي كند

– تورمالين سبز خوب است زيرا انرژي پرانائي سبز مي دهد كه اثر پاكسازي كننده دارد . تورمالين سبز بهتر از زمرد است زيرا اولاً ارزان تر است ، ثانياً انرژي پرانائي سبز خارج شده از آن نسبتاً تيره تر از انرژي زمرد است . انرژي پرانائي سبز خارج شده از زمرد بيش از حد شفاف است . الماس مي تواند پيش از حد قدرت باشد ، اگر چه نور بنفش الكتريكي توليد مي كند . اگر فرد درمانگر ماهر نباشد و نتواند انرژي خارج شده را تعديل نمايد ، روند درمان كند خواهد شد . در مورد لعل ، انرژي خارج شده قرمز تيره است . بطور كلي براي كار درمانگري مناسب نيست مگر آنكه فرد درمانگر عمداً انرژي پرانائي قرمز تيره را با مقدار زيادي پراناي سفيد رقيق نمايد.

اگر مي خواهيد پرقدرت تر باشيد مي توانيد دو انگشتر با كريستالهاي مشابه به دست كنيد . ولي انگشتر دستي كه انرژي دريافت مي كند بايد نگين بزرگتري داشته باشد تا انرژي پرانائي جذب شده بيش از انرژي مصرف شده باشد . به اين ترتيب احتمال كمتري وجود دارد كه انرژيتان كاملاً تخليه شود . اين نكته اهميت دارد كه انگشتر كريستالي به منظور افزايش قدرت آن تقديس و تبرك گردد . براي دستورهاي دقيقتر در اين مورد به فصل ششم مراجعه نماييد.

به درمانگران پرانائي و افرادي كه در چنين زمينه هايي فعاليت دارند توصيه مي شود روزانه در انگشت انگشتر خود يك انگشتر با نگين تورمالين سبز داشته باشند . اين كار نه تنها قدرت شفا بخشي را بالا مي برد بلكه احتمال آلوده شدن به انرژي معيوب را نيز كاهش مي دهد.

– عامل فعال كننده در دست گيرنده انرژي و كريستال ليزري در دست دهنده انرژي

به جاي استفاده از دست دهنده انرژي براي عمل جارو كردن عمومي ، جارو كردن موضعي و انرژي دادن ، مي توان از يك كريستال ليزري استفاده نمرود . اين كار ميزان آلوده شدن دست به انرژي معيوب را به ميزان بسيار زياد كاهش مي دهد.

در زمان درمان يك بيمار ، يك كريستال فعال كننده را بر روي دست گيرنده انرژي و يك كريستال ليزري را در دست ديگر بگيريد . كريستال فعال كننده چاكرا بايد بزرگتر و سنگينتر از كريستال ليزر باشد . اين شيوه قدرت درمانگري شما را افزايش ميدهد .

عمل پاك سازي سريعتر گرديده است و زمان لازم براي درمان يك بيمار در هر جلسه كوتاه تر مي باشد . در زمان ارسال انرژي پرانائي به بيمار ، فرد درمانگر مي تواند با تجسم خود نور پرانائي سفيد يا نور رنگي به بيمار بدهد.

در زمان دادن پراناي سفيد ، درمانگر مي تواند نور سفيدي را تجسم كرده يا پراناهاي رنگي را مجسم كند . درمانگر ممكن است نور سفيد را مجسم نموده يا اينكه اصلاً هيچ چيزي را موقع انرژي دادن مجسم نكند.

پس از درمان هر بيمار ، كريستال ليزري بايد كاملاً پاكسازي شود . اين كار براي اجتناب از آلوده كردن بيمار ديگر است . در صورت لزوم مي توان آن را در حين درمان بيمار نيز پاكسازي نمود.

– چگونگي انجام جارو كردن عمومي با يك كريستال ليزري

استفاده از يك كريستال كوارتز ليزري براي جارو كردن عمومي ، شبيه طرز انجام جارو كردن عمومي در شفاي پرانائي پايه مي باشد

يك كريستال كوارتز شفاف بزرگ را روي دست گيرنده و يك كريستال ليزري را روي دست دهنده انرژي بگذاريد

جارو كردن عمومي با كريستال بر روي خط شماره يك را از بالا تا پايين انجام دهيد . كريستال را بطور مستقيم به پايين حركت دهيد و اين كار بايد به آرامي انجام گيرد . در زمان جارو كردن قصد كنيد كه انرژي معيوب را جدا نماييد . انرژي معيوب جدا شده را به ظرف آشغال يا ظرف آب و نمك بريزيد

عمل جارو كردن را با كريستال بر روي خط شماره 2 در سمت راست و خط شماره 2 در سمت چپ انجام دهيد

همين اعمال در مورد خطوط 3 ، 4 ، 5 انجام دهيد

عمل جارو كردن را بر روي پشت بيمار انجام دهيد . براي پاكسازي كامل عمل جارو كردن را دو تا سه بار انجام دهيد

به جاي حركت مستقيم كريستال ليزري به سمت پايين مي توانيد در همان جهت رو به پايين به آن حركت زيگزاگ بدهيد . اين كار اثر پاك كننده قويتري دارد

– چگونگي انجام جارو كردن موضعي با يك كريستال ليزري

جارو كردن موضعي را مي توانيد به يكي از پنج روش زير انجام دهيد :

كريستال ليزري را با حركت مستقيم به سمت پايين بر روي ناحيه يا چاكراي معيوب حركت دهيد . اين كار را پنج بار انجام دهيد و سپس انرژي معيوب را به سطل آشغال بريزيد . اين عمل را حدود هفت بار يا بيشتر تكرار نماييد

كريستال را با حركت زيگزاگ به آرامي به سمت پايين بر روي ناحيه يا چاكراي معيوب حركت دهيد . اين كار را پنج بار انجام داده و سپس انرژي معيوب به سطل آشغال بريزيد . اين فرايند را حدود هفت بار يا بيشتر تكرار كنيد

كريستال را با حركت زيگزاگ وسيع بر روي ناحيه يا چاكراي معيوب حركت دهيد . اين كار را پنج بار انجام داده و سپس انرژي معيوب را به ظرف زباله بريزيد . در حين جارو كردن به ملايمت قصد كنيد كه انرژي معيوب را جدا نماييد . اين فرايند را حدود هفت بار يا بيشتر تكرار نماييد

كريستال ليزري را با حركت دايره اي در جهت عقربه ساعت حركت دهيد تا به مدت چند ثانيه به ناحيه يا چاكراي معيوب را در خلاف جهت عقربه ساعت بگردانيد تا مدت چند ثانيه ناحيه يا چاكراي معيوب را پاكسازي نماييد . در حين جارو كردن به آرامي نيت كنيد كه انرژي معيوب را پاك مي نماييد . انرژي معيوب جدا شده را در ظرف زباله بريزيد . اگر چاكراي معيوب دچار انباشتگي باشد حركت بيشتري در خلاف جهت عقربه ساعت بايد انجام گيرد ، تقريباً دو برابر تعداد دفعات گردش در جهت عقربه هاي ساعت . اگر چاكراي مورد نظر دچار كمبود انرژي باشد حركت در جهت عقربعت ساعت تقريباً بايد دو برابر حركت در خلاف آن انجام گيرد

اگر ناحيه يا چاكراي معيوب خيلي ك ث يف و آلوده باشد ، مي بايستي انرژي معيوب را با سوراخ كردن آن به وسيله كريستال ليزري تجزيه نماييد . اين عمل را تكنيك سوراخ كردن انرژي معيوب مي نامند . براي انجام اين كار در ذهن خود قصد و نيت مي كنيم و نوك تيز كريستال ليزري را از دور به سمت ناحيه يا چاكراي معيوب هدف مي گيريم ، سپس با حركتي به قصد سوراخ كردن آن را به جلو و عقب حركت مي دهيم . اين فرايند را چندين بار تكرار نماييد. اين كار انرژي معيوب را شل و تجزيه كرده و فرايند پاكسازي را تسهيل مي نمايد . به منظور برطرف كردن انرژي معيوب جارو كردن موضعي را در ظرف زباله بريزيد . براي پاكسازي كامل ، منتناوباً انرژي معيوب را تجزيه نموده و ناحيه يا چاكراي معيوب را جارو نموده . كل اين فرايند را حدود 20 بار يا بيشتر تكرار كنيد

تذكر : در هنگام استفاده از تكنيك سوراخ كردن ، از اعمال ب يش از حد قصد و نيت خودداري نماييد زيرا ممكن است اندام يا چاكراي تحت درمان آسيب ببيند . تنها به ميزان بسيار اندك از اراده خود استفاده نماييد . اين نكته بسيار مهم است و لطفاً آن را به خاطر داشته باشيد

– چگونگي پاكسازي كامل يك چاكراي كثيف

براي پاكسازي كامل يك چاكراي كثيف آن را به شش قسمت تقسيم كنيد . منظور از تقسيم كردن يك چاكرا چيست؟

سطح يك چاكرا كم و بيش به شكل دايره است . مجسم كنيد كه آن را به پنج قسمت تقسيم بندي مي نماييد به اين ترتيب : قسمت راست بالا ، قسمت چپ بالا ، قسمت چپ پايين ، قسمت راست پايين و قسمت مركز . قسمت ششم بخش داخلي است كه ساقه و ريشه چاكرا را تشكيل مي دهد . در قسمت راست بالايي انرژي معيوب را تجزيه كنيد و جارو كردن موضعي را پنج بار انجام دهيد . انرژي معيوب را به ظرف زباله بريزيد . همين كار را بر روي قسمتهاي ديگر انجام دهيد . كل اين فرايند را حدود هفت بار يا بيشتر تكرار نماييد . اين فرايند را تكنيك پاكسازي چاكرائي شش قسمتي مي نامند

در ناراحتي هاي خيلي شديد برخي از چاكراها بي نهايت كثيف هستند . مي توانيد با پاكسازي كامل آنها به درمان سريع دست پيدا كنيد . اين نكته بسيار اهميت دارد

– چگونگي انرژي دادن بوسيله يك كريستال ليزري

يك كريستال كوارتز شفاف بزرگ را در دست دريافت كننده ويك كريستال كوچكتر را رد ردست دهنده انرژي بگذاريد

كريستال ليزري را به سمت ناحيه يا چاكراي معيوب مورد نظر نشانه برويد

– انرژي معيوب جدا شده را مرتباً از كريستال ليزري به ظرف زباله بريزيد

از كجا بفهميد كه ناحيه يا چاكراي معيوب به قدر كافي انرژي گرفته است ؟ در زمان انرژي دادن با دست احساس كدرن جاذبه يا دافعه جريان انرژي پرانائي آسان است . در زمان انرژي دادن با كريستال ليزري ، حساسيت كمتري وجود دارد . بنابراين مي بايستي براي بالابردن حساسيت خود آگاهيتان را توسعه ببخشيد يا اين كه مي توانيد با دستتان تعيين كنيد كه آيا چاكرا به قدر كافي انرژي گرفته است يا خير

– چگونه انرژي پرانائي داده شده را پايدار نماييم

اين دستورالعمل براي آن دسته از خوانندگاني تكرار مي شود كه هيچ زمينه اي در شفاي پرانائي ندارند .

اگر انرژي پرانائي داده شده را تثبيت نكنيم دوباره به اصطلاح تمايل به فرار كردن دراد و در عرض 30 دقيقه تا چند ساعت اين انرژي دوباره به هدر مي رود . به همين دليل است كه گاهي چند ساعت پس از انجام شفاي پرانيك دوباره علائم بيماري بر مي گردد

چگونه انرژي پرانائي داده شده را تثبيت كنيم ؟ براي اين كار در ذهن خود ( به صورت ذهني ) قسمتي را كه تحت درمان قرار گرفته است به مدت چند ثانيه با نور آبي روشن يا آبي آسماني رنگ آميزي كنيد . براي اين كار مي توانيد دستتان و يا كريستال ليزري را با حركتي شبيه رنگ آميزي بر روي قسمت تحت درمان حركت دهيد

– چگونه اتصال اتريك را قطع كنيم

اين دستورالعمل براي آن دسته از خوانندگاني تكرار مي شود كه هيچ زمينه اي در شفاي پرانائي ندارند.

يك نوع ارتباط و اتصال را بين خودتان و بيمار مجسم كنيد . روشن بينان اين اتصال را به صورت يك رشته نازك نوراني بيناكراي شبكه خورشيدي فرد درمانگر و چاكراي شبكه خورشيدي فرد درمانگر و چاكراي شبكه خورشيدي بيمار مي بينند . برای قطع اين اتصال بصورت ذهني با حركت دست يا كريستال ليزري مانند يك چاقو آن را قطع كنيد.

– طلب كردن رحمت الهي

برا آكه فرايند درمان را مطمئن تر سازيد و آن را سريعتر و موثرتر كنيد ، توصيه م ي شود پيش از انجام شفاي پرانائي از خداوند طلب رحمت و لطف نماييد ، مثلاً به صورت دعاي زير :

– تقديم به خداي تعالي

خدايا از تو بخاطر هدايت الهي متشكرم

بخاطر عشق و لطف الهي تو ، بخاطر شفاي اين بيمار

براي كمك و محافظت الهي

با سپاس و تشكر و ايمان كامل ( چهار مرتبه)

– تقديم به فرشتگان درمانگر ، استادان درمانگر، معلمان روحي ، بزرگان طريقت هاي روحاني و بزرگمردان :

از شما بخاطر هدايت الهي سپاسگزارم

بخاطر عشق و لطف الهي

براي شفاي اين بيمار

براي كمك و محافظت الهي

با سپاس و با ايمان كامل ( چهار مرتبه )

مي توانيد اين دعا را بخوانيد يا دعائي از خودتان ابداع نماييد . توصيه مي شود در پايان درمان فرد درمانگر دعاي كوتاهتري براي تشكر از خداوند بخواند ، مثلاً به صورت زير :

– تقديم به خداوند متعال

از تو بخاطر رحمتت بسيار متشكرم

و بخاطر شفاي اين بيمار

با سپاس و ايمان كامل ( چهار مرتبه )

از تو بخاطر اختصاص يك فرشته درمانگر

و اختصاص يك استاد درمانگر

تا اينكه عمل درمان بيمار انجام گيرد

با سپاس و ايمان كامل ( چهار مرتبه )

– تقديم به فرشتگان درمانگر ، استادان درمانگر ، معلمان روحي ، بزرگمردان و موجودات نوراني ،

از شما بخاطر الطافتان

و بخاطر شفاي اين بيمار سپاسگذارم

با سپاس و با ايمان كامل ( چهار مرتبه )

تذكر : فقط كلمات ( با سپاس و با ايمان كامل ) را چهار بار بخوانيد نه كل دعا را

– چگونه قدرت كريستال خود را افزايش دهيم

با شارژ كردن ( باردار كردن كريستال به وسيله مقدار زيادي پرانا مي توان قدرت آن را افزايش داد . يك كريستال شارژ شده و يك كريستال شارژ نشده اثر فعال سازي يكساني بر روي يك چاركا دارند . اما كريستال شارژ شده موثر تر و پرقدرت تر است . معني پر قدرت تر بودن در اينجا يعني چه ؟

بعنوان مثال با قرار دادن يك كريستال شارژ نشده بر روي دست گيرنده مشخص ، چاكراي قاعده اي كه حدود 5/3 اينچ قطر دارد ممكن است فعال شده تا 5 يا 6 اينچ برسد . يك كريستال شارژ شده اثر فعال سازي به همين ميزان خواهد داشت ، اما تراكم انرژي پرانائي در چاكراها ، كالبد انرژي ، هاله چندين برابر خواهد بود ، شدت انرژي پرانائي نيز كه جذب مي كند و پس مي دهد چندين برابر بيشتر است .

با استفاده از يك كريستال شارژ شده فعال ساز چاكرا مي توانيد انرژي بسيار بيشتري را جذب نموده دو به بيمار بدهيد . يك كريستال 200 گرمي كه شارژ شده باشد بسيار پر قدرت تر از يك كريستال 400 يا 500 گرمي است كه شارژ نشده باشد

براي حفظ يا افزايش قدرت كريستال شارژ شده لازم است كه آن را مرتباً تميز و پاكسازي نماييد زيرا با انرژي كقيف آلوده مي شود بويژه از جانب كسي كه آن را حمل مي كند . در فعاليتهاي عادي روزانه و نيز در طي جلسات درماني فرد حامل كريستال ممكن است احساساتي مطبوع و نيز احساسات منفي نظير استرس ، عصبانيت ، آزردگي و رنجش و از اين قبيل پيدا كند .

كريستال كه وسيله اي ظريف براي متراكم كردن انرژي است انواع انرژيهاي مختلف را جذب مي كند از جمله انرژي منفي و كثيف . در صورتي كه كريستال كثيف شود قدرت آن تا حد زيادي كاهش مي يابد

– تفاوت ميان شارژ كردن و تقديس كردن چيست ؟

در عمل شارژ كردن فرد درمانگر تنها انرژي هاي پرانائي معمولي را در كريستال قرار ميدهد . از آنجا كه كريستال وسيله اي است كه انرژي هاي پرانائي معمولي را در كريستال قرار مي دهد . از آنجا كه كريستال وسيله اي است كه انرژي را با ظرافت و ملايمت متراكم مي كند ميتوانيد بوسيله تنفس پرانائي به آن انرژي بدهيد . يك كريستال از خود آگاهي نيز دارد بينابراين مي توانيد به آن دستور بدهيد كه انرژي پرانائي را از خورشيد ، هوا يا زمين يا با كمك ارواح طبيعت جذب نماييد .

از سوي ديگر عتمل تقديس نه تنها كريستال را با انرژي هاي پرانائي معمولي شارژ مي كند بلكه انرژي شفابخش الهي نيز به آن مي دهد . اين كار با كمك موجودات برتر و رحمت و لطف خداوند متعال انجام مي شود.

درمان با سنگ کریستال کوارتز

دیدگاهتان را بنویسید