سفالريت‌
2017-09-11
درمان با سنگ کریستال کوارتز
2017-09-13

آبسیدین

آبسیدین . شيشه آتشفشاني نيز ناميده مي شود. ابسيدين سنگي است كه سرخپوستان از آن تير مي‌سازند. سرخپوستان به همان دلايل زمين شناسان كه آن را تشخيص ميدهند. ابسيدين را انتخاب مي‌كنند. زيرا ابسيدين بسيار سخت است اما لبه هاي تيز آن به راحتي مواد بسياري را مي‌برد. توجه كنيد كه ابسيدين شكستهشده. بسيار شبيه شيشه شكسته است. ابسيدين بسته به اينكه چه عنصر كميابي در آن باشد به رنگ هاي مختلفي وجود دارد. ابسيدين سياه و قهوه‌اي بسيار معمولند.

ابسيدين يك جامد بي شكل است. و سنگ جامدي است كه از اكسيدسيليس تشكيل شده كه فاقد ساختار بلورين است. و يكي از استثنايي ترين سنگ هايي است كه از كاني ها تشكيل شده است.  ابسيدين زماني تشكيل مي‌شود كه گدازه خيلي سريع سرد شود. و قبل از اينكه بلورها تشكيل شوند منجمد مي شود.

– كدام بخش از جريان گدازه به اندازه كافي سريع سرد خواهد شد تا ابسيدين را تشكيل دهد؟

– پوميس:

پوميس اسفنجي و يا پر از حفره است. اين ويژگي موجب شده تا پوميس بي نهايت سبك باشد. حتي روي آب شناور مي ماند.معمولاً به رنگ خاكستري روشن تا خاكستري تيره است. به راحتي مي‌شكند و لبه هاي آن بعد از شكستن تيز هستند، پوميس مثل ابسيدين يك شيشه آتشفشاني است. و بنابراين ظاهري شيشه‌اي (به خصوص با ذره بين) دارد كه كاني هاي آن مشاهده نمي شوند.

پوميس در هنگام فوران  ماگمايي كه گاز فراواني مانند بخار آب ، دي  اكسيد سولفور و دي اكسيد كربن، تشكيل ميشوند. وقتي كه ماگما خارج ميشود، گازها به صورت كف هستند كه حبابهايي را بوجود مي آورند. اين حالت از نقطه نظر زماني مشابه زماني است كه در يك بطري سودا باز ميشود و حبابهاي دي اكسيد كربن از نوشيدني خارج ميشوند.

هنگام خروج ماگما از ابسيدين سريع سرد شده، اشكال كروي زيادي بصورت بقاياي حفره ها روي ابسيدين باقي ميماند. پوميس به عنوان سنگ تزييني ساختمان بكار ميرود.

همچنين در سالنهاي زيبايي و حمام براي پاك كردن پوست مرده از روي بدن استفاده ميشود ( سنگ پا ).

دیدگاهتان را بنویسید