كهربا
2017-09-05
سفالريت‌
2017-09-11

سنگ تورمالین به رنگهاى سياه، سبز، صورتى و حتى به صورت بى رنگ وجود دارد.
سنگ تورمالین سبز به درمان مسموميت هاى خونى، بيماريهاى عفونى، کم خونى و مجراى لنفاوى كمك ميكند.
سنگ تورمالین اعصاب را آرام و قدرت تمركز را زياد ميكند.
سرطان در مراحل اوليه اش توسط سنگ تورمالین مداوا ميشود.
تفاوت جزئى در رنگ هاى سبز متنوع باعث درمان قلب بيمار ميشود.
تورمالین سبز پيوندها را مستحكمتر و هماهنگى نظم و درك خانواده را زياد ميكند و ارتعاشات خلق و خوى را متعادل ميسازد.
اين سنگ مختص نشان قوچ (فروردين) است و متعلق به چاكراى قلب است.
سنگ تورمالین سياه گردش خونى را فعال و قلب را تقويت ميكند و باعث افزايش حس بويايى است.
اين نوع تورمالين ما را در برابر نيروهاى منفى دنيوى و غيره حمايت ميكند به همين دليل بايد آن را هميشه با خود داشته باشيم .
همچنين تورمالین سیاه ميتواند در برابر حسادتها و رشك ورزيدن هايى كه ما را احاطه كرده است در امان نگه دارد.
اين سنگ تحت صورتهاى فلكى عقرب ( آبان ),قوچ (فروردين) قراردارد.
سنگ تورمالین آبى صاحبش را با جنس مونث سازگارتر ميكند.
ريه ها، حنجره، غده تيروئيد، هورمونها و سيستم ايمنى بدن را نيرو ميبخشد.
مشكلات مربوط به تمركز را رفع ميكند و بيمايهاى روانى را تسكين ميدهد.
تورمالين صورتى (روبليت) سرگيجه را درمان ميكند و حافظه و قلب را نيرو ميبخشد.
بيماريهاى مربوط به ناخن ها و اعصاب را درمان ميكند.
اين سنگ براى درمان بعضى گونه هاى نازايى , بيماريهاى دستگاه تناسلى و مسائل مربوط به عادت ماهيانه است.
اين سنگ نگراني ها، سرخوردگي ها يا ناكاميهاى در ارتباطات و يا زندگيهاى مشترك بين زوج ها را از بين ميبرد.
سنگ تورمالین صورتى به ما در اراده احترام به خود و قدرت بيان ميدهد.
نيروى تمركز را درما زياد ميكند و عوارض بيمارييهاى روان تنى را درمان ميكند.
سنگ تورمالین نيروى عشق و دلباختگى را در ما بيدار و تنظيم ميكند و نوسانات قوى براى شادى، شور و هيجان در زندگى را منتشر ميكند.
تورمالين صورتى مختص علائم قوچ(فروردين) ترازو (مهر) و عقرب (آبان) است.

دیدگاهتان را بنویسید